x

News

Hero banner image

Lễ trao chứng chỉ AMEB năm 2019

Lễ trao chứng chỉ AMEB năm 2019

Vào tháng 12 năm 2019, AMEB Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải đầu tiên tạ

Read more

AMEB ký Biên bản ghi nhớ với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

AMEB ký Biên bản ghi nhớ với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
{!{wpv-post-date}!} Một biên bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng đã được Hội đồng Khảo thí Âm nhạc Australia (AMEB) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAM) uy tín tại Hà Nội ký vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 2018(ICT). “Đây là sự hợp tác … Continue reading "AMEB ký Biên bản ghi nhớ với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam"

Read more

Thư ngỏ chúc mừng Việt Nam đẩy lùi đại dịch Covid 19 và học sinh được quay lại trường học từ ông Bernard Depasquale, CEO AMEB

Thư ngỏ chúc mừng Việt Nam đẩy lùi đại dịch Covid 19 và học sinh được quay lại trường học từ ông Bernard Depasquale, CEO AMEB
To congratulate Vietnam in overcoming COVID 19 and congratulate students starting school again, Mr Bernard Depasquale, CEO of AMEB Co. Ltd. would like to send a letter to our friends in Vietnam. AMEB has decided to offer some alternative exam options in order to support music schools and students, so that we can face the … Continue reading "Thư ngỏ chúc mừng Việt Nam đẩy lùi đại dịch Covid 19 và học sinh được quay lại trường học từ ông Bernard Depasquale, CEO AMEB"

Read more

Want to know more?

Get in touch