KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN QUỐC TẾ AMEB TẠI VIỆT NAM – KHÓA 2 – SẮP ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỰC TIẾP VÀ ONLINE

Category: News

Tự tin, tự hào và biết ơn

Đó là cảm nhận của các học viên vượt qua kỳ thi và được nhận Chứng chỉ giáo viên quốc tế AMEB với giáo trình Piano (từ p plate đến Grade 4). Kỳ thi được Hội đồng khảo thí Âm…