AMEB đến thăm Trung tâm Nghệ thuật Sol Art

Vào ngày 24/5/2019, Hội đồng chấm thi âm nhạc quốc gia Australia (AMEB) đã ghé thăm Trung tâm Nghệ thuật Sol Art để  tham quan cơ sở vật chất và trao đổi chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ AMEB sắp tới.

Scroll to Top