Chuyến thăm của Nhạc viện Elder, Đại học Adelaide và AMEB

Một vài hình ảnh từ Chuyến thăm của lãnh đạo Nhạc viện Elder, Đại học Adelaide và Hội đồng chấm thi âm nhạc quốc gia Úc AMEB tới Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

AMEB là cánh cửa đưa các tài năng trẻ của đất nước đến với các nhạc viện lớn trên toàn nước Úc. Hy vọng sự giao thoa giữa 2 nền âm nhạc và giáo dục Úc – Vietnam sẽ nở rộ và thành công rực rỡ.

Sau chuyến thăm nay, AMEB và các bên liên quan đã cùng nhau tìm hiểu và đưa ra một số hướng hợp tác cho những năm tiếp theo nhằm phát triển và nâng tầm nền giáo dục âm nhạc tại Việt Nam.


AMEB is the gateway to bring the country’s young talents to major conservatories across Australia. Hope the cooperation between the two music and education backgrounds of Australia – Vietnam will flourish and be a great success. The visit of leaders from Elder Conservatorium of Music, The University of Adelaide and AMEB (AUSTRALIA). AMEB and related parties have come together to explore and propose a number of cooperation directions for the coming years to develop and enhance music education in Vietnam.

Scroll to Top