Get Started

Hero banner image

Lịch thi AMEB 2020

 

Kì thi Thành phố Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hạn đăng ký
S1 – Tháng 6 Hà Nội 6/6/2020 14/6/2020 13/4/2020
Hồ Chí Minh 15/6/2020 20/6/2020 13/4/2020
S2 – Tháng 8 Hà Nội 1/8/2020 9/8/2020 31/5/2020
Hồ Chí Minh/Vũng Tàu 10/8/2020 16/8/2020 31/5/2020
S3 – Tháng 11 -12 Hồ Chí Minh 12/11/2020 26/11/2020 9/10/2020
Hà Nội 27/11/2020 12/12/2020 9/10/2020

 

Lệ phí thi các kì thi thực hành AMEB 2020

 

Cấp độ Lệ phí thi
P Plate 1 VND 1,460,000
P Plate 2 VND 1,460,000
P Plate 3 VND 1,555,000
Preliminary VND 1,845,000
Grade 1 VND 2,230,000
Grade 2 VND 2,520,000
Grade 3 VND 2,615,000
Grade 4 VND 2,710,000
Grade 5 VND 3,000,000
Grade 6 VND 3,675,000
Grade 7 VND 3,965,000
Grade 8 VND 4,540,000
Certificate VND 4,925,000
AMusA VND 6,850,000
LMusA VND 9,740,000
FMusA Theo từng đăng ký

 

* Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT

* Các trường hoặc giáo viên được phép tính phí dịch vụ đối với hoạt động đăng ký và tổ chức thi không vượt quá 10% lệ phí thí chưa bao gồm Thuế GTGT

Looking for a teacher?

Teacher information coming soon

Want to know more?

Get in touch