x

Get Started

Hero banner image

Lệ phí thi các kì thi thực hành AMEB 2020

Cấp độLệ phí thiCấp độLệ phí thi
P Plate 1VND 1,460,000Grade 5VND 3,000,000
P Plate 2VND 1,460,000Grade 6VND 3,675,000
P Plate 3VND 1,555,000Grade 7VND 3,965,000
PreliminaryVND 1,845,000Grade 8VND 4,540,000
Grade 1VND 2,230,000CertificateVND 4,925,000
Grade 2VND 2,520,000AMusAVND 6,850,000
Grade 3VND 2,615,000LMusAVND 9,740,000
Grade 4VND 2,710,000FMusATheo từng đăng ký

* Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT

* Lệ phí thi không bao gồm phí dịch vụ (không vượt quá 10% – tính trên lệ phí thi gốc) sẽ được thu bởi các trường/ các trung tâm âm nhạc để trang trải các chi phí liên quan đến hỗ trợ thí sinh, tư vấn, hướng dẫn, đăng kí, trao đổi liên lạc và tổ chức thi.

Lịch thi AMEB 2020

Kì thiThành phốNgày bắt đầuNgày kết thúcHạn đăng ký
Video Repertoire Exam session 2020Áp dụng cho mọi địa phương4/5/202031/12/202031/12/2020

Want to know more?

Get in touch