Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chính thức quy đổi chương trình Piano AMEB

Hội đồng chấm thi Âm nhạc Quốc gia Australia (AMEB) hân hạnh nhận được Quyết định của Hội đồng Chuyên môn – Chuyên ngành Piano – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) kí ngày 16 tháng 9 năm 2021 nhằm:

(1) Qui đổi trình độ giữa Chương trình thi của Chuyên ngành Piano tại HVANQGVN và Chương trình thi Piano toàn diện của AMEB; và

(2) Quyết định triển khai thử nghiệm để áp dụng Chương trình Piano toàn diện và Piano for Leisure của AMEB vào Chương trình đào tạo Piano phổ thông tại HVANQGVN.

Là Đơn vị Đào tạo Âm nhạc Đầu ngành tại Việt Nam, HVANQGVN thể hiện sự tiên phong, hiện đại, đổi mới và sẵn sàng hội nhập Quốc tế khi thông qua Quyết định quan trọng này. Với sự qui đổi trình độ, các tổ chức đào tạo, giáo viên và học sinh sinh viên Âm nhạc có những lợi ích như sau:

 • Áp dụng thống nhất khung đào tạo, lộ trình giảng dạy, hệ thống học liệu và các tiêu chí đánh giá Chuẩn Quốc tế của AMEB đối với hoạt động dạy và học Piano.
 • Nhân rộng cơ hội tuyển sinh, tuyển dụng và gia tăng chất lượng đào tạo học sinh và sinh viên Âm nhạc theo chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
 • Người học Piano được tiếp cận chương trình học, được đánh giá và cấp Chứng chỉ Quốc tế AMEB khi đăng kí tham gia dự thi.
 • Giáo viên và học sinh sinh viên được phát triển chuyên môn và nghiệp vụ, gia tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập tương lai.
 • Học sinh sinh viên Âm nhạc Việt Nam có chứng chỉ AMEB sẽ nhận được những lợi thế ưu tiên trong quá trình đánh giá tuyển sinh khi đăng kí theo học tại các tổ chức và cơ sở đào tạo của Australia. Từ đó có thể mang đến cơ hội sinh sống và làm việc tại Australia.

Nội dung chi tiết của Quyết định như sau:

 1. Qui đổi trình độ giữa Chương trình thi của Chuyên ngành Piano tại HVANQGVN và Chương trình thi Piano toàn diện của AMEB.
 • Grade 5 của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Năm 1 và Năm 2 – Hệ 9 năm của HVANQGVN
 • Grade 6 của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Năm 3 và Năm 4 – Hệ 9 năm của HVANQGVN
 • Grade 7 của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Năm 4 và Năm 5 – Hệ 9 năm của HVANQGVN
 • Grade 8 của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Năm 6 và Năm 7 – Hệ 9 năm của HVANQGVN
 • Cấp độ Certificate for Performance của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Năm 8 và Năm 9 – Hệ 9 năm của HVANQGVN hoặc Chương trình thi cuối năm của Năm 3 và Năm 4 – Hệ trung cấp 4 năm của HVANQGVN
 • Cấp độ AMusA của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Đại học Năm 1 và Năm 2 của HVANQGVN
 • Cấp độ LMusA của AMEB tương đương với Chương trình thi cuối năm của Đại học Năm 3 và Năm 4 của HVANQGVN
 • Cấp độ FMusA có trình độ cao hơn Chương trình thi Piano tốt nghiệp Cao học của HVANQGVN
 1. Quyết định triển khai thử nghiệm để áp dụng Chương trình Piano toàn diện và Piano for Leisure của AMEB vào Chương trình đào tạo Piano phổ thông tại HVANQGVN.

Chương trình Piano toàn diện và Piano for Leisure của AMEB dự kiến sẽ được triển khai thử nghiệm để áp dụng vào Chương trình đào tạo Piano phổ thông tại HVANQGVN từ năm học 2022 – 2023.

AMEB hân hạnh đồng hành cùng HVANQGVN mang đến cho các giảng viên và sinh viên Âm nhạc cơ hội tiếp cận toàn diện hơn với hệ thống chương trình đào tạo và khảo thí Âm nhạc chuẩn Quốc tế của AMEB.

Scroll to Top