KHÓA ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN QUỐC TẾ
AMEB 2024

KHÓA ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN QUỐC TẾ AMEB 2024

Lợi ích khi đăng ký khóa đào tạo

THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA LEVEL 1
(Beginner - Grade 4)
KHÓA LEVEL 2
(Grade 5 - Grade 8)
Thời gian
Tháng 3 và 7/2024
Tháng 3 và 7/2024
Địa điểm
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức
TRỰC TIẾP - ONLINE (Áp dụng với các học viên ở các tỉnh/thành phố ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy

Cho giáo trình AMEB ở 2 cấp độ
Level 1 (Beginner – Grade 4) và Level 2 (Grade 5 – Grade 8)

Hình thức, yêu cầu các loại hình thi

Áp dụng mỗi cấp độ, kinh nghiệm chuẩn bị để đạt kết quả cao trong các kỳ thi Chứng chỉ AMEB

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy

Cho giáo trình AMEB ở 2 cấp độ
Level 1 (Beginner – Grade 4) và Level 2 (Grade 5 – Grade 8)

Hình thức, yêu cầu các loại hình thi

Áp dụng mỗi cấp độ, kinh nghiệm chuẩn bị
để đạt kết quả cao trong các kỳ thi Chứng chỉ AMEB

Đối tượng khóa đào tạo giáo viên quốc tế ameb 2024

Giáo viên đang giảng dạy bộ môn Piano tại các trường, trung tâm, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại Việt Nam

Sinh viên đang theo học âm nhạc nói chung, nhạc cụ Piano nói riêng, có nhu cầu tham gia giảng dạy theo giáo trình AMEB

Đối tượng khóa đào tạo giáo viên quốc tế ameb 2024

Giáo viên đang giảng dạy bộ môn Piano tại các trường,
trung tâm, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại Việt Nam

Sinh viên đang theo học âm nhạc nói chung, nhạc cụ Piano nói riêng,
có nhu cầu tham gia giảng dạy theo giáo trình AMEB

Giảng viên
khóa đào tạo 2023

Dr. Christine logan

Giám khảo liên bang AMEB

PGS. TS. Nguyễn Minh Anh

Nguyên PGS Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Huy Phương

Chủ tịch Hội đồng Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TS. Đào Trọng Tuyên

Trưởng khoa Piano,
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Dr. Tanya Nguyen

Giám khảo liên bang AMEB,
Đại sứ AMEB Việt Nam

Dr. Christine logan

Giám khảo liên bang AMEB

PGS. TS. Nguyễn Huy Phương

Chủ tịch Hội đồng Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TS. Đào Trọng Tuyên

Trưởng khoa Piano,
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Minh Anh

Nguyên PGS Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Dr. Tanya Nguyen

Giám khảo liên bang AMEB,
Đại sứ AMEB Việt Nam

Giảng viên
khóa đào tạo
năm 2023

Học phí khóa học

HỌC PHÍ
KHÓA LEVEL 1

20.000.000 VNĐ

8.600.000 VNĐ

Học phí áp dụng đăng ký trước ngày 31/12/2023

HỌC PHÍ
KHÓA LEVEL 2

25.000.000 VNĐ

10.800.000 VNĐ

Học phí áp dụng đăng ký trước ngày 31/12/2023

Đặc biệt, học viên hoàn thành khoá level 1 khi đăng ký khoá level 2 có quyền lợi được nhận mức chiết khấu 20% Giáo trình AMEB cho 01 đơn sách.

Đặc biệt, học viên hoàn thành khoá level 1 khi đăng ký khoá level 2
có quyền lợi được nhận mức chiết khấu 20% Giáo trình AMEB cho 01 đơn sách.

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo với việc tham gia đầy đủ các buổi học,
học viên sẽ được cấp CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO.

Để đạt được CHỨNG CHỈ GIÁO VIÊN QUỐC TẾ AMEB, học viên cần tham gia
Kỳ thi giáo viên sau Khoá đào tạo với các yêu cầu bài thi được hướng dẫn
trong khoá học với lệ phí riêng.

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo với việc tham gia đầy đủ các buổi học, học viên sẽ được cấp CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO.

Để đạt được CHỨNG CHỈ GIÁO VIÊN QUỐC TẾ AMEB, học viên cần tham gia Kỳ thi giáo viên sau Khoá đào tạo với các yêu cầu bài thi được hướng dẫn trong khoá học với lệ phí riêng.

Liên hệ

Scroll to Top