Hướng dẫn đăng ký thi qua hệ thống SCORE

SCORE là một hệ thống đăng kí thi và học chương trình AMEB thân thiện và đơn giản với người dùng – dành riêng cho học sinh, giáo viên, và phụ huynh Việt Nam. Để đăng ký bất kỳ một kì thi hay khóa học nào từ AMEB bạn hãy truy cập SCORE: https://vietnam.ameb.edu.au/candidate/login

Scroll to Top