AMEB ký biên bản hợp tác với Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Nhằm đẩy mạnh việc hợp tác trong đào tạo và biểu diễn, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hội đồng Chấm thi âm nhạc Quốc gia Australia (AMEB). Đây là một trong những hoạt động của trường trong tiến trình thiết lập quan hệ hợp tác với các nhạc viện, tổ chức âm nhạc tên tuổi nước ngoài nhằm đưa các nghệ sĩ, giảng viên tiếp cận với nhiều phương pháp và môi trường âm nhạc khác nhau của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn: VTC14

Scroll to Top