Đội ngũ của chúng tôi

AMEB Vietnam has a close collaboration with AMEB Ltd, based in Melbourne Australia. Dr Tanya Nguyen, our Ambassador of Vietnam, is responsible for business development and setting up relationships with schools and conservatories in Vietnam.  The AMEB Vietnam office is managed by Mrs. Nguyen Thi Minh Duc. 

Các giám khảo quốc tế của chúng tôi là những giáo sư, tiến sĩ cấp cao hàng đâu đến từ các bang khác nhau của Úc và tất cả đều giữ các vị trí học thuật cao tại các trường đại học.

Bernard Depasquale
Bernard Depasquale

CEO AMEB Ltd

Dr Tanya Nguyen
Dr Tanya Nguyen

AMEB Ambassador to Vietnam & AMEB International Examiner

Fiona Seers
Fiona Seers

Head of Examining

Dinh Quynh Anh
Dinh Quynh Anh

Chief Operating Officer Vietnam (COOV)

Ngo Dieu Linh
Ngo Dieu Linh

Administration Officer

Helen Smith
Helen Smith

AMEB International Examiner

Glenn Riddle
Glenn Riddle

AMEB International Examiner

Dr Christine Logan
Dr Christine Logan

AMEB International Examiner

Emeritus Professor David Lockett
Emeritus Professor David Lockett

AMEB International Examiner

Steven Hodgson
Steven Hodgson

Head of Publishing

Scroll to Top