Our People –

AMEB Việt Nam có hợp tác chặt chẽ với AMEB Ltd, có trụ sở tại Melbourne Australia. Tiến sĩ Tanya Nguyễn, Đại sứ của chúng tôi tại Việt Nam là người thực hiện việc phát triển kinh doanh và thiết lập mối quan hệ với các trường học/ tổ chức và nhạc viện tại Việt Nam. Văn phòng AMEB Việt Nam hiện nay được quản lý bởi Mrs.Nguyễn Thị Minh Đức. 

Các giám khảo quốc tế của chúng tôi là những giáo sư, tiến sĩ cấp cao hàng đâu đến từ các bang khác nhau của Úc và tất cả đều giữ các vị trí học thuật cao tại các trường đại học.

Bernard Depasquale
Bernard Depasquale

CEO AMEB Ltd

Dr Tanya Nguyen
Dr Tanya Nguyen

AMEB Ambassador to Vietnam & AMEB International Examiner

Fiona Seers
Fiona Seers

Head of Examining

Dinh Quynh Anh
Dinh Quynh Anh

Chief Operating Officer Vietnam (COOV)

Ngo Dieu Linh
Ngo Dieu Linh

Administration Officer

Helen Smith
Helen Smith

AMEB International Examiner

Glenn Riddle
Glenn Riddle

AMEB International Examiner

Dr Christine Logan
Dr Christine Logan

AMEB International Examiner

Emeritus Professor David Lockett
Emeritus Professor David Lockett

AMEB International Examiner

Steven Hodgson
Steven Hodgson

Head of Publishing

  • AMEB Federal Office
  • AMEB Vietnam
  • International Examiners
Bernard Depasquale

Bernard Depasquale

Tan

Dr Tanya Nguyen

Fiona Seers

Fiona Seers

Helen Smith

Helen Smith

Glenn Riddle

Glenn Riddle

Dr Christine Logan

Emeritus Professor David Lockett

Emeritus Professor David Lockett

Steven Hodson

Steven Hodgson