LỊCH THI THỰC HÀNH 2024

Bạn cũng đăng ký kỳ thi AMEB?

Lệ phí thi thực hành năm 2024

Chi tiết hướng dẫn đăng ký thi

(Vui lòng xem kĩ hướng dẫn để đảm bảo đăng ký đúng – AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng ký nhầm)

Lệ phí thi (VND) Cấp độ Lệ phí thi (VND)
Beginner
1.210.000
Grade 5
3.400.000
P Plate 1
1.650.000
Grade 6
4.165.000
P Plate 2
1.650.000
Grade 7
4.490.000
P Plate 3
1.760.000
Grade 8
5.145.000
Preliminary
2.090.000
Certificate of Performance
5.585.000
Grade 1
2.525.000
AMusA
7.760.000
Grade 2
2.855.000
LMusA
11.040.000
Grade 3
2.965.000
FMusA
Thông báo khi đăng ký
Grade 4
3.070.000
  • Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT
  • Lệ phí thi không bao gồm phí dịch vụ (không vượt quá 10% tính trên lệ phí thi gốc) sẽ được thu bởi các trường, các trung tâm âm nhạc để thanh toán các chi phí liên quan như hỗ trợ thí sinh, tư vấn, hướng dẫn, đăng ký, liên hệ trao đổi và tổ chức thi.
  • Các chính sách về đăng ký thi và phí liên quan (phí bảo lưu, phí phụ thu,…) được đăng tải tại đây

Lịch thi thực hành năm 2024

**Thông tin về các kỳ thi thực hành Chứng chỉ AMEB trong năm 2024 cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày mở cổng đăng ký Ngày đóng cổng đăng ký Ngày thi / Hạn cuối nộp bài thi
1st Video Exam Session
25/12/2023
19/02/2024
22/04/2024
1st Face-to-face Exam Session
20/02/2024
15/05/2024
22/06/2024 - 07/07/2024
2nd Video Exam Session
01/07/2024
22/08/2024
01/10/2024
2nd Face-to-face Exam Session
01/08/2024
15/10/2024
22/11/2024 - 08/12/2024

* Lịch thi được áp dụng cho mọi địa phương

Bạn cũng có thể tham khảo giá sách tại đây

Vui lòng gửi thông tin mua sách tới vietnam@ameb.edu.au

Bạn muốn xem cuốn AMEB Manual of Syllabuses?

Bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác?

Scroll to Top