Các loại hình thi tương ứng với giáo trình AMEB

Các loại hình thi Video Repertoire 2022

I. Thí sinh lựa chọn hình thức thi Piano Repertoire Video Exam cần chuẩn bị:
- Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
- Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 02 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương). Lưu ý: Thí sinh vẫn có thể chọn biểu diễn các tác phẩm tự chọn nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 hoặc hoặc Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4. Thí sinh phải chọn một tác phẩm từ ba danh sách khác nhau trong toàn bộ giáo trình cho Grade đó, ví dụ: một tác phẩm từ mỗi List A, B và C; hoặc A, C, và D; hoặc A, B và D; hoặc B, C và D. Ngoài ra, các thí sinh phải chuẩn bị hai tác phẩm tự chọn (Own choice works). (Các loại nhạc cụ khác cũng có số bài biểu diễn tương tự)

Đối với thí sinh dự thi Chứng chỉ Certificate of Performance, Associate diploma và chứng chỉ Licentiate diplopma: vui lòng xem thêm hướng dẫn tại syllabus.

I. Thí sinh lựa chọn hình thức thi Piano For Leisure Repertoire Video Exam cần chuẩn bị:
- 4 tác phẩm: 2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
Các loại nhạc cụ khác cũng có số bài biểu diễn tương tự

III. Thí sinh lựa chọn hình thức thi P.Plate Piano Video exam (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần thực hiện 3 tác phầm từ chương trình P Plate Piano.

Thí sinh dự thi Classical Guitar và Violin tham khảo thêm các giáo trình và syllabus liên quan.

Chúng tôi cũng cung cấp các kì thi Lí thuyết âm nhạc (Theory of Music exams), thí sinh có thể đăng ký tại SCORE.

*Để nắm được nội dung chi tiết của kì thi, quý thầy cô và các bạn thí sinh vui lòng đọc thêm hướng dẫn tại cuốn AMEB Manual of Syllabus 2022

Con rất cảm ơn Hội Đồng đã cho con cơ hội được chơi nhạc ở một trình độ cao hơn. Con rất vui vì được thử sức ở một sân chơi lớn như vậy!

Duong Vy
Piano Candidate
Scroll to Top