EXAM SESSIONS 2023

Bạn cũng đăng kí kì thi AMEB?

AMEB practical exam fees for 2023

Chi tiết hướng dẫn đăng kí thi

(Vui lòng xem kĩ hướng dẫn để đảm bảo đăng kí đúng – AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng kí nhầm)

Lệ phí thi (VND) Cấp độ Lệ phí thi (VND)
Beginner
1.100.000
Grade 5
3.090.000
P Plate 1
1.500.000
Grade 6
3.785.000
P Plate 2
1.500.000
Grade 7
4.080.000
P Plate 3
1.600.000
Grade 8
4.675.000
Preliminary
1.900.000
Certificate of Performance
5.075.000
Grade 1
2.295.000
AMusA
7.055.000
Grade 2
2.595.000
LMusA
10.035.000
Grade 3
2.695.000
FMusA
Price on application
Grade 4
2.790.000
  • Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT
  • The exam fee does not include a service fee (not exceeding 10%–calculated on the original exam fee) which will be collected by the schools/music centres to cover the costs associated with supporting candidates, counseling, guidance, registration, communication exchange and organising exams.
  • Các chính sách về đăng ký thi và phí liên quan (phí bảo lưu, phí phụ thu,…) được đăng tải tại đây

AMEB 2023 exam schedule

**Please refer to the information about AMEB exams in 2023 tại đây

 

Session Registration opening date Ngày đóng cổng đăng ký Exam dates / Submission deadline
1st Face to Face exam session
06/04/2023
15/06/2023
20/07/2023 - 31/07/2023
2nd Face to Face exam session
01/07/2023
15/10/2023
25/11/2023 - 03/12/2023
1st Video Exam Session
Open now
28/02/2023
06/04/2023
2nd Video exam session
06/02/2023
30/03/2023
06/05/2023
3rd Video exam session
10/05/2023
10/07/2023
28/08/2023

* Lịch thi được áp dụng cho mọi địa phương

Bạn cũng có thể tham khảo giá sách tại đây

Vui lòng gửi thông tin mua sách tới vietnam@ameb.edu.au

Bạn muốn xem cuốn AMEB Manual of Syllabuses?

Bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác?