EXAM SESSIONS 2022

Lệ phí thi thực hành AMEB năm 2022.

Chi tiết hướng dẫn đăng kí thi

(Vui lòng xem kĩ hướng dẫn để đảm bảo đăng kí đúng – AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng kí nhầm)

Lệ phí thi (VND) Cấp độ Lệ phí thi (VND)
P Plate 1
1.500.000
Grade 5
3.090.000
P Plate 2
1.500.000
Grade 6
3.785.000
P Plate 3
1.600.000
Grade 7
4.080.000
Preliminary
1.900.000
Grade 8
4.675.000
Grade 1
2.295.000
Certificate of Performance
5.075.000
Grade 2
2.595.000
AMusA
7.055.000
Grade 3
2.695.000
LMusA
10.035.000
Grade 4
2.790.000
FMusA
Price on application
  • Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT
  • Lệ phí thi không bao gồm phí dịch vụ (không vượt quá 10% – tính trên lệ phí thi gốc) sẽ được thu bởi các trường/ các trung tâm âm nhạc để trang trải các chi phí liên quan đến hỗ trợ thí sinh, tư vấn, hướng dẫn, đăng kí, trao đổi liên lạc và tổ chức thi.
  • Các chính sách về đăng ký thi và phí liên quan (phí bảo lưu, phí phụ thu,…) được đăng tải tại đây

Lịch thi AMEB 2022 (được cập nhật liên tục)

*Vui lòng thêm tham khảo thông tin về kì thi AMEB năm 2022 tại đây

Session Registration opening date Ngày đóng cổng đăng ký Submission deadline/ Exam dates
1st Video Exam Session
Closed
-
-
2nd Video Exam Session
01/06/2022
31/08/2022
15/09/2022
3rd Video Exam Session
05/09/2022
30/11/2022
15/12/2022
1st Face to Face Session
Open now
15/09/2022
01/10/2022 - 10/10/2022

* Lịch thi được áp dụng cho mọi địa phương

Bạn cũng có thể tham khảo giá sách tại đây

Vui lòng gửi thông tin mua sách tới vietnam@ameb.edu.au

Bạn muốn xem cuốn AMEB Manual of Syllabuses?

Bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác?