EXAM SESSIONS 2023

AMEB practical exam fees for 2023

Chi tiết hướng dẫn đăng kí thi

(Vui lòng xem kĩ hướng dẫn để đảm bảo đăng kí đúng – AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng kí nhầm)

Lệ phí thi (VND) Cấp độ Lệ phí thi (VND)
Beginner
1.100.000
Grade 5
3.090.000
P Plate 1
1.500.000
Grade 6
3.785.000
P Plate 2
1.500.000
Grade 7
4.080.000
P Plate 3
1.600.000
Grade 8
4.675.000
Preliminary
1.900.000
Certificate of Performance
5.075.000
Grade 1
2.295.000
AMusA
7.055.000
Grade 2
2.595.000
LMusA
10.035.000
Grade 3
2.695.000
FMusA
Price on application
Grade 4
2.790.000
  • Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT
  • The exam fee does not include a service fee (not exceeding 10%–calculated on the original exam fee) which will be collected by the schools/music centres to cover the costs associated with supporting candidates, counseling, guidance, registration, communication exchange and organising exams.
  • Các chính sách về đăng ký thi và phí liên quan (phí bảo lưu, phí phụ thu,…) được đăng tải tại đây

AMEB 2023 exam schedule

**Please refer to the information about AMEB exams in 2023 tại đây

Session Registration opening date Ngày đóng cổng đăng ký Exam dates / Submission deadline
1st Face to Face exam session
06/04/2023
15/06/2023
20/07/2023 - 31/07/2023
2nd Face to Face exam session
01/07/2023
15/10/2023
25/11/2023 - 03/12/2023
1st Video Exam Session
Open now
28/02/2023
06/04/2023
2nd Video exam session
06/02/2023
30/03/2023
06/05/2023
3rd Video exam session
10/05/2023
10/07/2023
28/08/2023

* Lịch thi được áp dụng cho mọi địa phương

Bạn cũng có thể tham khảo giá sách tại đây

Vui lòng gửi thông tin mua sách tới vietnam@ameb.edu.au

Bạn muốn xem cuốn AMEB Manual of Syllabuses?

Bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác?