EXAM SESSIONS 2023

AMEB practical exam fees for 2023.

Chi tiết hướng dẫn đăng kí thi

(Vui lòng xem kĩ hướng dẫn để đảm bảo đăng kí đúng – AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng kí nhầm)

Exam fees (VND) Grade Exam fees (VND)
P Plate 1 1.500.000 Grade 5 3.090.000
P Plate 2 1.500.000 Grade 6 3.785.000
P Plate 3 1.600.000 Grade 7 4.080.000
Preliminary 1.900.000 Grade 8 4.675.000
Grade 1 2.295.000 Certificate of Performance 5.075.000
Grade 2 2.595.000 AMusA 7.055.000
Grade 3 2.695.000 LMusA 10.035.000
Grade 4 2.790.000 FMusA Price on application

Lịch thi AMEB 2022 (được cập nhật liên tục)

*Vui lòng thêm tham khảo thông tin về kì thi AMEB năm 2022 tại đây

Session Registration opening date Registration deadline Submission deadline/ Exam dates
1st Video Exam Session Closed
2nd Video Exam Session 01/06/2022 31/08/2022 15/09/2022
3rd Video Exam Session 05/09/2022 30/11/2022 15/12/2022
1st Face to Face Session Open now 15/09/2022 01/10/2022 – 10/10/2022

* Lịch thi được áp dụng cho mọi địa phương

Bạn cũng có thể tham khảo giá sách tại đây


Xem bảng giá sách

Vui lòng gửi thông tin mua sách tới vietnam@ameb.edu.au

Bạn cũng đăng kí kì thi AMEB?

Đăng ký online thông qua hệ thống đăng ký SCORE hoặc email vietnam@ameb.edu.au


Đăng ký thông qua SCORE

Bạn muốn xem cuốn AMEB Manual of Syllabuses?

Tải toàn bộ giáo trình Manual of Syllabuses tại đây

Bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác?


Liên hệ AMEB