Đội ngũ của chúng tôi

Hero banner image

AMEB Việt Nam được quản lý bởi AMEB Ltd, có trụ sở tại Melbourne Australia. Đại sứ của chúng tôi tại Việt Nam là Tiến sĩ Tanya Nguyễn – chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh và thiết lập mối quan hệ với các trường học/ tổ chức và nhạc viện tại Việt Nam. Văn phòng AMEB Việt Nam hiệc nay được quản lý bởi Mrs.Đinh Quỳnh Anh.

Các giám khảo quốc tế của chúng tôi là những giáo sư, tiến sĩ cấp cao hàng đâu đến từ các bang khác nhau của Úc và tất cả đều giữ các vị trí học thuật cao tại các trường đại học.

Bernard Depasquale
Bernard Depasquale

CEO AMEB Ltd

Dr Tanya Nguyen
Dr Tanya Nguyen

AMEB Ambassador to Vietnam & AMEB International Examiner

Fiona Seers
Fiona Seers

Head of Examining

Dinh Quynh Anh
Dinh Quynh Anh

Chief Operating Officer Vietnam (COOV)

Ngo Dieu Linh
Ngo Dieu Linh

Administration Officer

Helen Smith
Helen Smith

AMEB International Examiner

Glenn Riddle
Glenn Riddle

AMEB International Examiner

Dr Christine Logan
Dr Christine Logan

AMEB International Examiner

Emeritus Professor David Lockett
Emeritus Professor David Lockett

AMEB International Examiner

Steven Hodgson
Steven Hodgson

Head of Publishing