AMEB hoạt động như thế nào?

Hero banner image

Lợi ích của AMEB đối với giáo viên

Giáo viên được cung cấp các giáo trình đẳng cấp thế giới kèm theo khung chương trình các bài học nhằm giúp đỡ cho học sinh có thể đạt được mục tiêu mong muốn.

AMEB còn cung cấp cho giáo viên một nguồn tài liệu học tập phong phú từ trình độ cơ bản cho đến trình độ nâng cao qua nhiều loại nhạc cụ, âm thanh, diễn thuyết hay kịch nghệ. Trong tương lai gần, AMEB vẫn sẽ tiếp tục cung cấp kiến thức về âm nhạc vào nguồn tài liệu này

Không chỉ có vậy, AMEB cũng tạo điều kiện xây dựng những hội thảo, mở ra những cơ hội đào tạo và cung cấp những nguồn tài liệu trực tuyến cho giáo viên Việt Nam để cập nhật những phát triển mới nhất trong hệ thống AMEB và sư phạm.

hero_pianist2

Quan tâm đến việc giảng dạy chương trình AMEB? Hãy liên lạc ngay!

Giúp học sinh của bạn đạt được mục tiêu âm nhạc của mình bằng cách hướng dẫn họ qua năm bước đơn giản này.

step
1

Sử dụng các giáo trình AMEB để đặt mục tiêu cụ thể, ví dụ: – Piano lớp 4.

step
2

Học sinh học tập, thực hành và chuẩn bị dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

step
3

Học sinh dự thi tại một trung tâm AMEB được công nhận hoặc làm một bài kiểm tra video.

step
4

Học sinh nhận được thông tin phản hồi, kết quả, và công nhận.

step
5

Đặt mục tiêu tiếp theo!

Giúp sinh viên làm chủ nghề của họ từ năm 1918

AMEB công nhận thành tích của học sinh thông qua hệ thống kỳ thi và sự công nhận này nhằm mục đích truyền cảm hứng cho học sinh tiếp tục hành trình âm nhạc của họ.

AMEB cung cấp đa dạng các loại hình biểu diễn cũng như các phong cách kiểm tra phù hợp với nhu cầu thí sinh. Ở AMEB, học sinh không chỉ nhận được giáo trình hay hệ thống kiểm tra bài bản mà học sinh còn có thể nhận được chứng chỉ về âm nhạc được công nhận trên toàn cầu.

– Phương pháp giáo dục thông minh

– Học tập dựa trên mục tiêu

– Bằng cấp được quốc tế công nhận

benefit for teacher in AMEB
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Học sinh Đàn piano

Giáo trình AMEB Manual of Syllabuses năm 2020 là giáo trình hướng dẫn toàn diện cho tất cả các kỳ thi âm nhạc bao gồm cả thực hành và lý thuyết của AMEB – dành cho giáo viên và học sinh.

Bạn muốn mua một giáo trình? Liên lạc!


AMEB cung cấp các giáo trình sau tại Việt Nam - sẽ sớm ra mắt!

 • Piano
 • Piano for Leisure
 • P Plate Piano
 • Guitar
 • Singing
 • Musical Theatre
 • Singing for Leisure
 • Violin
 • Music Theory

Các giáo trình AMEB được thiết kế bởi các học giả và nhà biểu diễn hàng đầu. Các kỳ thi AMEB dựa trên các giáo trình được thiết kế bởi các học giả và người biểu diễn hàng đầu, được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng người học thể hiện được các kỹ năng trình diễn phù hợp và nghiên cứu âm nhạc mới nhất.

Giáo trình bao gồm các nội dung sau:

 • General exam requirements (Yêu cầu kiểm tra chung)
 • Aural tests requirements (Yêu cầu kiểm tra nghe)
 • Sight-reading requirements (Yêu cầu kiểm tra thị tấu)
 • Exam regulations (Quy định thi)
 • Grade book & Manual List repertoire for all syllabuses (Danh sách các bài biểu diễn cho tất cả các giáo trình)