Các loại bài thi

Hero banner image

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020

I. Thí sinh lựa chọn thi Repertoire Video cần thực hiện phần biểu diễn:
• Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
• Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).

II. Thí sinh lựa chọn thi For Leisure Video Repertoire (từ Preliminary đến Grade 8) cần thực hiện phần biểu diễn:
• 4 tác phẩm:  2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
Tương tự áp dụng cho cả Singing for Leisure

III. Thí sinh lựa chọn thi Video P Plate Piano (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần chuẩn bị 3 tác phẩm từ giáo trình P Plate Piano

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Sinh viên Đàn piano