Các loại hình thi tương ứng với giáo trình AMEB

Hero banner image

Các loại hình thi Video Repertoire Exam AMEB 2021

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng trên quy mô toàn thế giới, trong thời gian hiện tại, AMEB cung cấp loại hình kiểm tra Video Repertoire Exam Session AMEB để có thể hỗ trợ thí sinh vẫn có thể thực hiện những bài biểu diễn âm nhạc tại nhà trong suốt thời kì dịch Covid-19.

Các yêu cầu đối với các bài kiểm tra Video Repertoire Exam:

Các yêu cầu của Video Repertoire Exam cũng giống như các yêu cầu đối với bài kiểm tra trực tiếp thông thường, thời gian thực hiện phần thi cũng đã được hướng dẫn chi tiết tại 2021 AMEB Manual of Music Syllabuses.

Phân biệt các loại thi khác nhau tương ứng với các dòng giáo trình khác nhau

*Ví dụ với Piano

Thí sinh lựa chọn thi Repertoire video (sử dụng giáo trình Piano series 17, 18 – chuyên nhạc cổ điển) cần thực hiện phần biểu diễn:

  • Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
  • Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).

Lưu ý: Thí sinh vẫn có thể chọn biểu diễn các tác phẩm tự chọn nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 hoặc Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4.

  • Thí sinh cần phải chọn một tác phẩm từ ba danh sách khác nhau trong toàn bộ giáo trình cho Grade đó, VD: một tác phẩm từ mỗi List A, B và C; hoặc A, C, và D; hoặc A, B và D; hoặc B, C và D. Ngoài ra, các thí sinh phải chuẩn bị hai tác phẩm tự chọn (Own choice works).
 Các loại nhạc cụ khác cũng có số lượng bài biểu diễn tương tự.

 Thí sinh lựa chọn thi For Leisure Repertoire (sử dụng các giáo trình For Leisure -nhạc tổng hợp) (từ Preliminary đến Grade 8) cần thực hiện phần biểu diễn:

  • 4 tác phẩm: 2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương). Thí sinh vẫn có thể chọn biểu diễn các tác phẩm tự chọn nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 hoặc Piano series 17, 18
  Các loại nhạc cụ khác cũng có số lượng bài biểu diễn tương tự.

Thí sinh lựa chọn thi P Plate Piano (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần chuẩn bị 3 tác phẩm từ giáo trình P Plate Piano – giáo trình dành cho các bé mẫu giáo, mới tập Piano.

 

Chi tiết về hướng dẫn đăng ký, lệ phí thi được đăng tải tại đây: https://ameb.com.vn/get- started/

 

Đăng ký thi tại Hệ thống SCORE AMEB: https://vietnam.ameb.edu.au/

Các loại hình thi Video Repertoire Exam  AMEB 2021
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Sinh viên Đàn piano