Các loại bài thi

Hero banner image

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020

I. Thí sinh lựa chọn thi Repertoire Video cần thực hiện phần biểu diễn:
• Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
• Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).

II. Thí sinh lựa chọn thi For Leisure Video Repertoire (từ Preliminary đến Grade 8) cần thực hiện phần biểu diễn:
• 4 tác phẩm:  2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
Tương tự áp dụng cho cả Singing for Leisure

III. Thí sinh lựa chọn thi Video P Plate Piano (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần chuẩn bị 3 tác phẩm từ giáo trình P Plate Piano

*Các loại hình nhạc cụ khác cũng có số lượng bài tương ứng theo loại hình thi

—————————-

Lưu ý trong việc lựa chọn các trình độ thi AMEB:

  • Preliminary: trình độ dành cho các thí sinh mới bắt đầu học nhạc cụ.
  • Grade 1 đến grade 3: trình độ dành cho thí sinh phát triển khả năng âm nhạc của mình
  • Grade 4 đến grade 5: trình độ  trung cấp
  • Grade 6 đến grade 7: trình độ có phát triển nâng cao từ trung cấp
  • Grade 8 và Certificate of Performance: trình độ dành cho thí sinh có năng lực cao và đầu thi thời gian luyện tập chuyên nghiệp.
  • AMusA là kỳ thi cấp bằng tốt nghiệp dành cho những người chơi rất giỏi trình độ đại học năm thứ nhất.
  • LMusA là kỳ thi lấy bằng cấp cao dành cho những người chơi rất giỏi trình độ đại học năm thứ 3.
  • Kỳ thi The Fellowship là một kỳ thi  cao cấp dành cho các nhà biểu diễn chuyên nghiệp ở trình độ sau đại học.

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Sinh viên Đàn piano