Các loại bài thi

Hero banner image

Các loại hình thi Video Repertoire Exam AMEB 2021

I. Thí sinh lựa chọn thi Repertoire video cần thực hiện phần biểu diễn:

  • Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
  • Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).

– Lưu ý: Thí sinh vẫn có thể chọn biểu diễn các tác phẩm tự chọn nằm trong giáo trình Piano series 17, 18.

*Các loại nhạc cụ khác cũng có số lượng bài biểu diễn tương tự.

 

II. Thí sinh lựa chọn thi For Leisure Repertoire 2020 (từ Preliminary đến Grade 8) cần thực hiện phần biểu diễn:

  • 4 tác phẩm: 2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương). Thí sinh vẫn có thể chọn biểu diễn các tác phẩm tự chọn nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3,4.

*Các loại nhạc cụ khác cũng có số lượng bài biểu diễn tương tự.

 

III. Thí sinh lựa chọn thi P Plate Piano (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần chuẩn bị 3 tác phẩm từ giáo trình P Plate Piano.

 

Các loại hình thi Video Repertoire Exam  AMEB 2021
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Sinh viên Đàn piano