Exam Types

Hero banner image

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020

I. Thí sinh lựa chọn thi Repertoire Video cần thực hiện phần biểu diễn:
• Đối với thí sinh có trình độ từ Preliminary đến Grade 4: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 1 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
• Đối với thí sinh có trình độ từ Grade 5 đến Grade 8: 3 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano series 17, 18 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).

II. Thí sinh lựa chọn thi For Leisure Video Repertoire (từ Preliminary đến Grade 8) cần thực hiện phần biểu diễn:
• 4 tác phẩm:  2 tác phẩm nằm trong giáo trình Piano for Leisure series 1, 2, 3, 4 và 2 tác phẩm tự chọn (có trình độ tương đương).
Tương tự áp dụng cho cả Singing for Leisure

III. Thí sinh lựa chọn thi Video P Plate Piano (P Plate 1, P Plate 2, P Plate 3) cần chuẩn bị 3 tác phẩm từ giáo trình P Plate Piano

Các loại hình thi Video Repertoire Exam Session AMEB 2020
""

Helping students master their craft since 1918

AMEB recognises the achievements of students through our exam system and aims to inspire them to continue their musical journey.

We have varied repertoire students can choose from as well as exam styles to suit the needs of every musician. Not only does our syllabus and exam system give students something to aim towards but they also receive a globally recognised qualification.

– A structured approach to education
– Goals-based learning
– Globally recognised qualifications

Helping students master their craft since 1918
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Student Piano

Helping students master their craft since 1918

AMEB recognises the achievements of students through our exam system and aims to inspire them to continue their musical journey.

We have varied repertoire students can choose from as well as exam styles to suit the needs of every musician. Not only does our syllabus and exam system give students something to aim towards but they also receive a globally recognised qualification.

– A structured approach to education
– Goals-based learning
– Globally recognised qualifications

Helping students master their craft since 1918
"Dương Vy Con biết ơn chương trình đã cho con cơ hội được chơi những bản "nhạc ở tầm cao hơn, được thử sức ở một sân chơi quy mô như vậy. Con rất vui"
Student Piano